Brevete

Brevetul de inventie este un titlu de propritetae care confera un drept exclusiv teritorial (limitat de graniţele geografice ale ţării/regiunii in care se oferă), acordat de către autoritatea competenta pentru o invenţie nouă, care presupune o activitate inventivă şi poate fi aplicată în industrie, pentru o perioadă fixă de timp, în schimbul divulgării invenției.

În conformitate cu art.7 din Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în 2007, un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie cu caracter tehnic având ca obiect un produs sau un procedeu, cu condiţia ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie susceptibilă de aplicare industrială. Art.7 alin.2 face referiri la cazul invenţiilor în domeniul biotehnologiei. Art.8 din aceeaşi lege menţionează faptul că descoperirile ştiinţifice, creaţiile estetice, etc. care nu sunt considerate invenţii, iar art.9 evidenţiază ce anume nu poate fi protejat prin brevet de invenţie.

Brevetul îi conferã deținãtorului dreptul exclusiv de a împiedica sau opri alte persoane de la producerea, utilizarea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importarea unui produs sau a unui procedeu bazat pe invenția brevetatã, fãrã a avea acordul prealabil al titularului.

Procedura pentru acordarea brevetului de invenție, condițiile ce trebuiesc îndeplinite sunt stabilite de legislația naționala și acordurile internaționale.

El este valabil o perioadã limitatã de timp, în general 20 de ani de la data înregistrãrii cererii de brevet, fiind condiționat de plata la timp a taxelor de menținere în vigoare impuse de lege.

Acordarea asistentei de specialitate în domeniul proprietatii industriale si reprezentarea persoanelor fizice si juridice române sau straine interesate în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci se asigura prin consilieri în proprietate industriala, organizati în cadrul Camerei Nationale a Consilierilor în Proprietate Industriala din România în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala, aprobata cu modificari, prin Legea nr.437/2002.