Model de utilitate

Modelul de utilitate protejează o invenţie tehnică nouă, care depăşeşte nivelul simplei îndemânări profesionale şi este susceptibilă de aplicabilitate industrială. Este un titlu de proprietate care conferă un drept exclusiv teritorial (limitat de graniţele geografice ale ţării/regiunii în care se înregistrează), acordat de către autoritatea competentă (OSIM).

Protecţia conferită prin modelul de utilitate înregistrat conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare a invenţiei, pe toată durata sa de valabilitate, titularul având dreptul de a interzice terţilor care nu au consimţământul său: fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare sau vânzării. De asemenea, titularul unui model de utilitate înregistrat are dreptul de a interzice oricărui terţ care nu are consimţământul său să furnizeze sau să ofere mijloace de aplicare a invenţiei, protejată prin model de utilitate, pe teritoriul acoperit.

Procedura pentru acordarea titlului de protecţie pentru modelul de utilitate şi condițiile care trebuie îndeplinite sunt stabilite de legislația națională și acordurile internaționale.

Certificatul de înregistrare este valabil pentru o perioadă de maxim 10 de ani de la data de depozit, prima perioadă de valabilitate este de 6 ani, putând fi menţinut în vigoare pentru alte două perioade succesive de 2 ani.

Faţă de protejarea aceleiaşi soluţii tehnice prin brevet, modelul de utilitate prezintă o procedură mai simplă, mai scurtă şi mai ieftină.

Acordarea asistentei de specialitate în domeniul proprietatii industriale si reprezentarea persoanelor fizice si juridice române sau straine interesate în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci se asigura prin consilieri în proprietate industriala, organizati în cadrul Camerei Nationale a Consilierilor în Proprietate Industriala din România în conformitate cu dispozitiile OG 66/2000.