Profesia de consilier in proprietate industriala poate fi practicata legal numai de o persoana care este membra a CNCPIR. Lista cu persoanele autorizate precum si cu agentiile de proprietate industriale autorizate poate fi consultata in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala (BOPI) editat de OSIM precum si pe prezentul site

 

 

 LEGISLAȚIE

Politica de confidențialitate

Informare spalarea banilor

Ordonanta nr.66 din 17 august 2000 („Republicata”)

Instructiunile 108/17.10.2002 de aplicare a OG66/2000

Statut adoptat 27 martie 2017 si modificat 21 septembrie 2021

Cod deontologic

Norme practica

Ghid de bune practici

Standard ocupational consilier proprietate industriala autorizat

Standard ocupational specialist proprietate intelectuala

FORMULARE

Cerere eliberare autorizatie

Cerere de inscriere in Camera

Formular practica in proprietate industriala

INFORMAȚII EXAMEN CONSILIER PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Conform Ordonanței de Guvern nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, precum și conform Instrucțiunilor OSIM nr. 108/2002 de aplicare a OG 66/2000, în vederea înscrierii la examenul pentru dobândirea calității de consilier pi este necesar ca solicitantul să depună la OSIM, odată cu cererea, adeverința care atestă practica de 3 ani în domeniul proprietății industriale care este eliberată sau vizată de Cameră.

Informațiile necesare cu privire la modalitatea de obținere a adeverinței de practică:

Ordin OSIM nr. 113 din 17 septembrie 2009

Norme practica

Lista tutori 2023

Nota de Informare candidati admitere in profesie

Anexa 1 – Norme privind procedura eliberare adeverinta practica

Anexa 2 – Cerere eliberare adeverinta practica

Anexa 3 – Adeverinta practica eliberata de tutore

Anexa 4 – Raport practica tutore

Anexa 5 – Adeverinta practica eliberata de CNCPIR