Profesia de consilier in proprietate industriala poate fi practicata legal numai de o persoana care este membra a CNCPIR. Lista cu persoanele autorizate precum si cu agentiile de proprietate industriale autorizate poate fi consultata in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala (BOPI) editat de OSIM precum si pe prezentul site

 

Contrafacerea și pirateria în domeniul proprietății intelectuale

Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din Romania a organizat în perioada 18-20 octombrie 2023, la Sinaia, Simpozionul cu tema “Contrafacerea și pirateria în domeniul proprietății intelectuale“.

Evenimentul a beneficiat de prezența unor specialiști în domeniu – consilieri în proprietate industrială, consilieri juridici și avocați, alături de reprezentanți ai autorităților statului –  precum Înalta Curte de Casație și Justiție, Tribunalul București, Ministerul Public, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică, Colegiul Consilierilor Juridici București, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Autoritatea Vamală Română, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Simpozionul a avut ca scop, printre altele, să contribuie la educarea, atât a mediului de afaceri, în sensul protejării și apărării drepturilor de proprietate industrială, cât și a consumatorului, pentru o combatere eficientă a oricărei încercări de contrafacere sau piraterie pe piața din România.

Organizatorii simpozionului speră că, printr-o colaborare tot mai strânsă pe viitor,  atât între entitățile statului cu atribuții conferite prin lege în domeniul protecției și apărării drepturilor de proprietate intelectuală, precum și între acestea și diferite asociații profesionale și reprezentanți ai mediului privat, se va reuși o ameliorare și o combatere tot mai eficienta a fenomenului contrafacerii și pirateriei, care a luat tot mai mult amploare pe piața din România în ultimii ani.

Video eveniment – Simpozion Contrafacere CNCPIR Sinaia 2023

Program Simpozion CNCPIR 18-20 oct. 2023

Vă informăm că evenimentul a fost promovat și de TVR, pe site-ul propriu, iar pentru detalii vă rugăm să accesați următorul link:

 http://m.stiri.tvr.ro/simpozion-pe-tema-contrafacerii–i-pirateriei-in-domeniul-proprieta–ii-intelectuale–in-perioada-18-20-octombrie–la-sinaia_940711.html

 

LEGISLATIE

Politica de confidențialitate

Informare spalarea banilor

Ordonanta nr.66 din 17 august 2000 („Republicata”)

Instructiunile 108/17.10.2002 de aplicare a OG66/2000

Statut adoptat 27 martie 2017 si modificat 21 septembrie 2021

Cod deontologic

Norme practica

Ghid de bune practici

Standard ocupational consilier proprietate industriala autorizat

Standard ocupational specialist proprietate intelectuala

FORMULARE

Cerere eliberare autorizatie

Cerere de inscriere in Camera

Formular practica in proprietate industriala

INFORMAȚII EXAMEN CONSILIER PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Conform Ordonanței de Guvern nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, precum și conform Instrucțiunilor OSIM nr. 108/2002 de aplicare a OG 66/2000, în vederea înscrierii la examenul pentru dobândirea calității de consilier pi este necesar ca solicitantul să depună la OSIM, odată cu cererea, adeverința care atestă practica de 3 ani în domeniul proprietății industriale care este eliberată sau vizată de Cameră.

Informațiile necesare cu privire la modalitatea de obținere a adeverinței de practică:

Ordin OSIM nr. 113 din 17 septembrie 2009

Norme practica

Lista tutori 2023

Nota de Informare candidati admitere in profesie

Anexa 1 – Norme privind procedura eliberare adeverinta practica

Anexa 2 – Cerere eliberare adeverinta practica

Anexa 3 – Adeverinta practica eliberata de tutore

Anexa 4 – Raport practica tutore

Anexa 5 – Adeverinta practica eliberata de CNCPIR