Inscriere Camera

 Profesia de consilier in proprietate industriala poate fi practicata numai de către persoana fizica atestata care îndeplineşte toate condiţiile prevazute în ORDONANȚA nr. 66 din 17 august 2000 (*republicata*) privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala*, înscrisă in Registrul național al consilierilor in proprietate industriala si care este membra a Camerei Naționale a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania („Camera”).

 Profesia de consilier in proprietate industriala:
Activitatea de consilier in proprietate industriala consta in acordarea de asistenta de specialitate in domeniul proprietății industriale si reprezentarea persoanelor fizice si juridice romane sau străine interesate in fata Oficiului de Stat pentru Invenții si Mărci, precum si fata de terți, in procedurile reglementate.

 Informații privind înscrierea in Camera:

1. În scopul exercitării profesiei, consilierii in proprietate industriala trebuie să fie membri ai Camerei.
2. Consilierul in proprietate industriala are dreptul sa devina, la cererea sa, membru al Camerei.
3. Consilierul in proprietate industriala devine membru al Camerei in urmatoarele conditii:

• Depune la Camera o cerere tip in acest sens, insotita de documentele solicitate;
• Cererea tip privind înscrierea în Cameră va fi depusă în original la sediul Camerei şi va fi însoţită de documentele solicitate în cadrul acesteia, depuse în Anexă, în original sau copie conform cu originalul, semnate de către solicitant pe fiecare pagină, inclusiv:
a) dovada înregistrării în Registru;
b) dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 19, respectiv 20 din ordonanaţă;
c) actele constitutive ale societăţii sau actele de asociere;
d) carnetul de muncă şi/sau decizia conducătorului unităţii privind numirea în funcţii care presupun desfăşurarea activităţii specifice în domeniul proprietăţii industriale;
e) autorizaţia de funcţionare eliberată de Camera pentru persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în cabinete individuale autorizate şi certificatul de înregistrare fiscală, în funcţie de forma de organizare sub care consilierul îşi exercită profesia;
f) dovada plăţii taxei de înscriere după ce a primit confirmarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la lit. a)-e) de mai sus.
• După avizul Comisiei de admitere se va achita taxa de înscriere în Cameră şi se va întocmi decizia de admitere în Cameră, semnată de preşedintele acesteia, pe baza voturilor Consiliului de conducere al Camerei.

4. Autorizatia de libera practica (de functionare), solicitată la punctul 3, lit. e) de mai sus, se elibereaza pentru oricare dintre formele de organizare, cu exceptia societatilor comerciale, pentru practicarea profesiei de consilier, in vederea inregistrarii la organele fiscale, in urmatoarele conditii:

• Consilierul in proprietate industriala depune la Camera o cerere tip in acest sens, insotita de documentele solicitate;
• Cererea tip privind eliberarea autorizatiei va fi depusă în original la sediul Camerei şi va fi însoţită de documentele solicitate în cadrul acesteia, depuse în Anexă, în original sau copie conform cu originalul, semnate de către solicitant pe fiecare pagină.

FORMULARE

Cerere de eliberare autorizație

Cerere de înscriere in Camera